ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับของในเกมหรือแอปพลิเคชัน