ทำไมถึงขึ้นว่าอีเมลล์หรือไอดีผิด ทั้งๆที่ใส่ถูกแล้ว