เงินในโทรศัพท์พอดีกับราคาสินค้า แต่ทำไมยังเติมไม่ได้?