ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊ່ອງ​​ທາງການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຜ່ານ​ຢູ​ນີ​ເທວ