ຂັ້ນຕອນການຊື້ເພັດເກມໂມ​ບາຍລີ​ແຈນ ໂດຍໃຊ້ຫມາຍເລກໂທລະສັບ Unitel