[သက္တမ္းကုန္ဆံုးျပီးျဖစ္သည္] 10% အပိုဆု ရယူနိုင္ဖို ့ Rule of Survival ကို Codashop မှာ 13~27 March အတြင္း ၀ယ္ယူလိုက္ၾကစို ့...