ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှ Dtacဖုန်းတွင်းဘေလ်ဖြင့် Mobile Legends Diamond ဝယ်ယူနည်းလမ်းညွန်။