အမေး။ ။Mobile Legends Diamond/PUBG UCစသဖြင့် ဝယ်ယူပြီးသော်လည်း၊ Gameအကောင့်ထဲသို့မဝင်ရောက်လာသေးပါ၊၊