မေးခွန်း။ ။ ဘာကြောင့်Mytel ကတ်နဲ့ ဝယ်ယူလို့မရ သနည်း?