คู่มือการติดตั้ง APK สำหรับ Android เวอร์ชั่นก่อนหน้า Oreo