คู่มือการติดตั้ง APK สำหรับ Android เวอร์ชั่น Oreo ขึ้นไป