ວິທີການຕິດຕໍ່ຄູ່ຕໍ່ສູ້ໃນງານແຂ່ງຂັນ Codashop Global Series 2020